پکیج چگالشی چیست و چه کاربردی دارد؟

پکیج چگالشی ، سیستم‌های چگالشی مرکزی ،انواع دیگ‌ها ، پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا ،
تعداد نظرات :0
آنچه در این مقاله میخوانید ..

پکیج چگالشی چیست و چه کاربردی دارد؟

پکیج چگالشی چیست و چه کاربردی دارد؟

پکیج چگالشی از جمله به‌روزترین نوآوری‌هایی است که در صنعت تأسیسات گرمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب تـلاش شـده میـزان صـرفه‌جویی‌ فنـی‌ و اقتصـادی‌ اسـتفاده از سیستم‌های چگالشی مرکزی در ساختمان یک‌ مدرسه‌ مورد ارزیابی‌ قرار گیرد.

یکی‌ از جدیدترین‌ بویلرها که‌ امروزه مورد استفاده قرارمی‌گیرد پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا هستند کـه‌ دارای‌ رانـدمان بـه‌ مراتـب‌ بـالاتری‌ نسبت‌ به‌ انواع بویلرها می‌باشند.

در این‌ پکیج‌های چگالشی، دمای‌ گازهـای‌ حاصـل‌ از احتراق پایین‌ می‌آید و در واقع‌ بدین‌ طریق‌ از گرمای‌ نهان تبخیر این‌ گازها برای‌ گرم کردن آب درون سیستم‌ استفاده می‌شـود.

پکیج چگالشی ، سیستم‌های چگالشی مرکزی ،انواع دیگ‌ها ، پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا ،

پکیچ چگالشی و میزان مقاومت در برابر خوردگی

از آنجـا کـه‌ گازهـای‌ حاصل‌ از احتراق خاصیت‌ خورندگی‌ بـالایی‌ دارنـد بنـابراین‌ این نوع پکیج‌های چگالشی، از جنس‌های‌ مقاوم در برابر خـوردگی‌ سـاخته‌ می‌ شود.

از دیگر فواید این‌ پکیج‌های چگالشی می‌توان به‌ کم‌ کردن و حتی‌ در مواقعی‌ از بین‌ بردن هزینه‌ مربوط به‌ دودکش فلزی‌ اشاره کرد، چرا که‌ در این‌ نوع پکیج‌ها دود به‌ صورت مایع‌ درآمده و دیگر نیازی‌ به‌ وجود دودکش فلزی‌ نخواهد بـود. جنس‌ بدنه‌ این‌ پکیج‌ها اغلب‌ از آلومینیوم سیلیکون است‌ و بیشتر در توان‌هـای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پکیچ چگالشی و مقایسه‌ی هزینه‌های راه‌اندازی با موتورخانه‌ی سنتی

با توجه به اینکه‌ همزمان با تغییر قیمت‌ سوخت‌، هزینه‌ اجرای‌ پکیج‌های‌ مرکـزی‌ راندمان بالا تغییر عمده‌ای‌ می‌کند و ممکن‌ اسـت‌ سـرمایه‌گـذاری‌ اساسـی‌ روی‌ این‌ سیستم‌ قابل‌ توجه‌ باشد، بنابراین‌ لازم است‌ که‌ تحلیـل‌هـای‌ لازم جهت‌ محاسبه‌ زمان بازگشت‌ سرمایه‌ انجام شود.

بـه‌ همـین‌ دلیـل‌ در این مطلب و همچنین در مقاله‌ی قابل دانلود به پیوست، هزینه‌های‌ اولیه‌ نصب‌ سیستم‌ معمـولی‌ موتورخانـه‌ و پکـیج‌ مرکـزی‌ چگالشی‌ راندمان بالا مورد بررسی‌ قرار گرفته‌، میزان سوخت‌ مصرفی‌ هر دو نمونه‌ استخراج شده و در نهایت‌ هزینه‌ سالیانه‌ و همچنین‌ زمـان بازگشـت‌ سرمایه‌ نصب‌ سیستم‌ نوین‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ است‌.

پکیج چگالشی ، سیستم‌های چگالشی مرکزی ،انواع دیگ‌ها ، پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا ،

بررسی نمونه‌ای نصب پکیچ چگالشی در یک مدرسه

ساختمان مورد بررسی‌ یک‌ مدرسه‌ ٤ طبقه‌ ١٢ کلاسی‌ و بـا مسـاحت‌ 1850 متر مربع، واقع‌ در شهر تهران می‌باشد. در شـکل‌ ١ مقاله قابل دانلود به پیوست این مطلب، پـلان طبقـات سـاختمان آورده شده است‌.

مشخصات تاسیسات سنتی قبل از نصب پکیج چگالشی ‌

در طراحــی‌ ســاختمان و براســاس نقشــه‌هــای‌ موجــود، بــرای‌ موتورخانــه‌ ساختمان، دو عدد دیگ‌ و مشعل‌ مطابق‌ با مشخصات ذکر شـده در جـدول 1 مقاله‌ی پیوست در نظر گرفته‌ شده است‌. لازم به‌ ذکر است‌ که‌ یکی‌ از دیگ‌ها به‌ عنـوان کمکی‌ می‌باشد.

مشخصات پکیج چگالشی و سیستم‌ نوین‌ تاسیساتی‌

یکی‌ از مسائل‌ قابل‌ توجه‌ در ساختمان مورد بررسی‌ رعایت‌ قـوانین‌ مبحـث‌ 19 از جمله‌ اجرای‌ عایقکاری‌ در جداره‌ها و همچنین‌ استفاده از پنجره‌های‌ دوجداره می‌باشد و این‌ موضوع نیاز گرمایشی‌ ساختمان را کاهش‌ می‌دهـد.

براساس محاسبات انجام شـده و مشخصـات پکیج‌هـای‌ مرکـزی‌ چگالشـی‌ کارخانه‌ Wolf آلمان، می‌ توان بار گرمایشی‌ مورد نیاز را با دو عـدد پکـیج‌ مرکزی‌ مدل WOLF-MGK-130 مطابق‌ جدول ٢ مقاله‌ی پیوست، تامین‌ نمود.

پکیج چگالشی ، سیستم‌های چگالشی مرکزی ،انواع دیگ‌ها ، پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا ،

ویژگی‌های پکیج چگالشی ولف آلمان

پکیج‌های‌ مرکزی‌ چگالشی‌ گازسوز ساخت‌ شـرکت‌ Wolf آلمـان مطـابق‌ استانداردهای‌DIN EN 677/DIN EN 483/ DIN EN 437 مـی‌باشند. این‌ پکیج‌ها دارای‌ احتراق مدولاسیون (بین‌ ١٧ تا ١٠٠ درصد حالت‌ تمام بار) و در ٥ مدل با قابلیت‌ تامین‌ انرژی‌ مورد نیاز از kW ٢٣ تا MW 2/1 می‌باشند. در شکل‌ ٢ مقاله‌ی پیوست، تصویر پکیج‌ مرکزی‌ چگالشـی‌ گازسـوز رانـدمان بالا Wolf آلمان نشان داده شده است‌.

از مهمترین‌ ویژگی‌های‌ این‌ پکیج‌ها می‌توان به‌ احتراق بدون ایجاد آلودگی‌، پایین‌ بودن میزان تعمیر و نگهداری‌، طول عمـر بـالای‌ سیسـتم‌ و کوچـک‌ بودن ابعاد این‌ پکیج‌ها نسبت‌ به‌ نمونه‌های‌ معمولی‌ اشاره نمود.

با انتخاب و بکارگیری‌ پکیج‌های‌ مرکزی‌ چگالشی‌ علاوه بـر کـاهش‌ میـزان فضای‌ اشغال شده در موتورخانه‌، به‌ علت‌ رانـدمان بـالای‌ تجهیـزات نـوین‌، میزان مصرف انرژی‌ (گاز) در قیاس با بویلرهـای‌ معمـولی‌ کمتـر بـوده کـه‌ مقادیر آن در جدول ٣ مقاله‌ی پیوست نشان داده شده است‌.

لازم است‌ عنوان گردد محاسبات مصرف انرژی‌ براساس ٥ ماه سرد سـال و کارکرد بویلر روزانه‌ ١٠ ساعت‌ انجام شده است‌.

تحلیل‌ اقتصادی‌ نصب‌ پکیج‌ مرکزی‌ چگالشی‌ راندمان بالا

در این‌ بخش از مقاله قابل دانلود پیوست،‌ در ابتدا هزینه‌ اجرای‌ تاسیسات سنتی‌ و سیسـتم‌ نـوین‌ ارائـه‌ شده و تفاوت هزینه‌ اجرای‌ دو طـرح مقایسـه‌ شـده اسـت‌. سـپس‌ هزینـه‌ صرفه‌جویی‌ شده حاصل‌ از کاهش‌ مصـرف سـوخت‌ توسـط‌ سیسـتم‌ نـوین‌ برآورد شده و در نهایت‌ دوره بازگشت‌ سرمایه‌ برای‌ اجـرای‌ سیسـتم‌ نـوین‌ ارائه‌ شده است‌.

در‌جداول ٥ و ٦ مقاله‌ی پیوست، هزینه‌ اجـرای‌ موتورخانـه‌ سـنتی‌ و همچنـین‌ موتورخانـه‌ چگالشی ارائه‌ شده و در جدول ٧ این‌ دو هزینه‌ با یکـدیگر مقایسه‌ شده است‌.

در جدول ٨ مقاله‌ی پیوست، صرفه‌جویی‌ اقتصادی‌ حاصل‌ از اسـتفاده از پکیج مرکزی چگالشی، بـه‌ دلیل‌ کاهش‌ مصرف انرژی‌ ارائه‌ شده و در جـدول شـماره ٩ مقاله‌ی پیوست نیز، دوره بازگشـت‌ سرمایه‌ اجرای‌ موتورخانه‌ی چگالشی، محاسبه‌ شده است‌.

پکیج چگالشی ، سیستم‌های چگالشی مرکزی ،انواع دیگ‌ها ، پکیج‌های‌ چگالشی‌ راندمان بالا ،

عوامل دخیل در هزینه‌های سیستم‌های مرکزی چگالشی

ذکر این‌ نکته‌ لازم است‌ که‌ در محاسبات اقتصادی‌، بهای‌ گاز طبیعـی‌ ٦٩٠ ریال براساس نرخ‌های‌ دولتی‌ مندرج در قبض‌ با اجرای‌ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال انجام این تحقیق، در نظر گرفته‌ شده است‌.

نتایج‌ جداول ٨ و ٩  مقاله‌ی پیوست، بیانگر این‌ مساله‌ می‌باشد که‌ نه‌ تنها به‌ دلیل‌ بالا بودن راندمان پکیج مرکزی چگالشی، میزان مصرف انرژی‌ به‌ کمتر از نصف‌ کاهش‌ می‌یابد، بلکه‌ با توجه‌ به‌ عمر ٣٠ ساله‌ ساختمان‌های‌ مدرسـه‌، محاسـبات اقتصـادی‌ نیز بیانگر این‌ موضوع هستند که‌ علاوه بر جبران سرمایه‌گذاری‌ انجام شـده در یک‌ دوره ٧ ساله‌ می‌ توان بیش‌ از دو دهه‌ نیز از صرفه‌ جویی‌ انجام شده، بهره مند گردید.

پکیج مرکزی چگالشی پاک و مقرون به صرفه

بنابراین‌ از آنجا که‌ در حال حاضر مسائل‌ مربوط به‌ کـاهش‌ مصرف سوخت‌ و واقعی‌ شدن قیمت‌ انرژی‌ در کشور مطرح می‌باشد. پیاده‌سازی‌ این‌ طرح مقرون به‌ صرفه‌ بوده و اجرای‌ آن پیشنهاد می‌گردد. همچنین‌ در استفاده از پکیج‌های‌ چگالشی‌ گازسوز راندمان بـالا عـلاوه بـر کاهش‌ مصرف سوخت‌، بایستی‌ به‌ سایر مزایای‌ این‌ سیستم‌ از جمله‌ کاهش‌ آلودگی‌ و همچنین‌ کم‌ حجم‌ بودن فضای‌ اشغال شده توسط‌ سیستم‌ جدید نیز اشاره نمود.

پکیچ‌های چگالشی مبنا از ولف تا راتا

پکیج‌های چگالشی مبنا که در سال‌های گذشته با برند ولف تولید کشور آلمان و در سال‌های اخیر با برند راتا و تولید شرکت مبنا به بازار عرضه می‌شوند. به عنوان یک موتورخانه‌ی کامل به منظور تأمین گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان با راندمان و توان حرارتی بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌های پکیج‌های چگالشی راتا

پکیج‌های چگالشی راتا ساخت شرکت مبنا در 3 ظرفیت متفاوت طراحی و تولید می‌شوند. و قابلیت کارکرد با تمامی سیستم‌های گرمایشی از جمله رادیاتور، فن کویل، گرمایش از کف و … را دارند. استفاده از پمپ‌های جداگانه در مدار آب گرمایش و آب گرم مصرفی به منظور امکان بهره‌مندی همزمان از گرمایش و آب گرم بهداشتی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این دستگاه است.   

برای خرید پکیج چگالشی راتا و اطلاع از سایر ویژگی‌های بویلرهای چگالشی راتا با دفتر فروش شرکت مبنا تماس بگیرید.    

ارزیابی‌ فنی‌ و اقتصادی‌ بهره‌گیری‌ از پکیج‌های‌ مرکزی‌ چگالشی‌ راندمان بالا در ساختمان

دانلود راهنمای پی دی اف چیلر ، بویلر ، بادگیر ، فن کویل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *