سخنرانی جناب آقای دکتر قربانی مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت مبنا

در همایش کشوری صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها در استان همدان با موضوع روش‌های کاهش مصرف انرژی در تأسیسات سرمایشی و تهویه مطبوع