Control Valve

شیر کنترل (Control valve) گونه‌ای از شیرهای صنعتی هستند که در سیستم‌های کنترلی به کار می‌روند. این نوع از شیرها با فرمان گرفتن از کنترلر، باز یا بسته می‌شوند در نتیجه دخالت مستقیم انسان در آن وجود ندارد. این نوع شیرها برای کنترل فشار، دما، دبی و یا ارتفاع مایعات به کار می‌رود. نیروی مورد نیاز برای باز و بسته کردن شیر در شیرهای کنترل به صورت الکتریکی، هیدرولیکی و یا پنوماتیکی است. همچنین این شیرها به طور معمول با ورودی سیگنال 4 تا 20 میلی آمپر عمل می‌کنند.

این نوع از شیرآلات برای مخلوط سازی آب سرد و گرم در سیستم های تاسیساتی و همچنین سیستم توزیع آب شرب استفاده می شود. دمای مطلوب آب خروجی با استفاده از دسته ی روی شیر قابل تنظیم بوده و در بازه دمایی 30 تا 65 درجه سانتی گراد قابلیت کنترل دقیق روی دمای آب خروجی خواهد داشت.

شیر مخلوط ترموستاتیک

THERMOSTATIC MIXING VALVE

شیرآلات کنترلی

شیرآلات کنترلی

COCON QTZ