فن کویل زمینی

GROUND FAN COIL

فن کویل زمینی

Fan Coil

مشخصات فن کویل‌های زمینی

 • ظرفيت هوادهي از cfm 65 تا cfm 880 (در 9 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 0.59 تا W k 7.6
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 0.76 تا kW 17.23
 • سطح صدا از محدوده (A) dB 18 تا (A) dB 55
 • تامين فشار تا 50 پاسكال
 • قابليت نصب به صورت روكار و توكار
 • وزن مدل توكار زميني و توكار سقفي در محدوده kg 10.5 تا kg 30.6

تجهیزات فن کویل زمینی

 • پنل گالوانيزه و استفاده از مواد مصنوعي بسيار مقاوم جهت گوشه‌هاي بدنه
 • شبكه هواي خروجي از جنس پاستيك با كيفيت و مقاوم در برابر حرارت
 • (در مدلهای روكار)
 • بدنه داخلي از فولاد گالوانيزه با عايق پلياولفين (PO) كلاس M1 با دوام بالا
 • فن با پره‌هاي آلومينيومي يا پلاستيكي
 • استفاده از لرزه‌گير زير پايه‌هاي موتور جهت كاهش ارتعاش و صدا
 • درجه حفاظتي IP20 – كلاس B
 • كويل با لوله مسي و فين آلومينيومي
 • تشت درين L شكل از جنس پلاستيك سبك (94 UL ABS (HB با عايق
 • پلي اولفين (PO) كلاس M1
 • شير هواگيري

انتخاب های فن کویل زمینی

 • امكان سفارش به صورت 2 و4 لوله‌اي
 • كويل‌هـاي سـه رديفـه يا چهـار رديفه با قابليـت اضافه كردن يـك كويل اضافه
 • استفاده از موتور آسنكرون يا موتوركم مصرف EC اينورتر
 • كنترل از طريق شبكه وايرلس
 • نصب پمپ درين كنترل از راه دور با مادون قرمز
 • نصب كويل الكتريكي جهت گرمايش
 • نصب شير سه راهه و دو راهه و شير بالانس
 • اتصال به فيلتـرهاي الكتريكـي Crystall با قابليـت جداسـازي ذرات تا µm 0.01
 • نصب پلنوم هواي تازه
 • اتصال به سيستم BMS
 • ارائه با ريموت كنترل ساده و يا مجهز به صفحه نمايش LED
 • رنگ بندي بر اساس درخواست مشتري

مشخحصات فنی فن‌کویل‌های زمینی روکار عمودی

 • ظرفيت هوادهي cfm 85 تا cfm 544 (در 5 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 1.01 تا kW 5.58
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 1.18 تا kW 11.26
 • سطح صدا از محدودهdb (A) 17 تا db (A) 47
 • مخصوص محيطهای عمومی (بدنه فلزی)

تجهیزات فن کویل زمینی روکار عمودی

 • ظاهري بسيار زيبا بدنه خارجي از جنس گالوانيزه
 • بدنه داخلي از جنس گالوانيزه و پلي‌اولفين (PO) كلاسM1
 • فيلتر از جنس پليپروپيلن قابل شستشو و تعويض آسان
 • فن سانتريفيوژ با پره‌هاي آلومينيومي يا پلاستيكي
 • موتـور تكفاز 6 سرعتـه مجهز به درجه حفاظتـي IP20 – كلاس B
 • كويل با لوله مسي و فين آلومينيومي
 • سينـي درين از جنس پلاستيك با كيفيـت بالا، داراي عايق پلي‌اولفين M1 كلاس (PO)
 • شير هواگيري

انتخاب های فن کویل زمینی روکار عمودی

 • امكان سفارش به صورت 2 و 4 لوله‌اي
 • اتصال شير دوراهه و سه‌راهه
 • ارائه با كويل‌هاي چهاررديفه و امكان اضافه شدن يك كويل اضافي
 • قابليت كنترل از طريق شبكه وايرلس

مشخحصات فنی فن‌کویل زمینی روکار و توکار عمودی با فن مماسی

 • ظرفيت هوادهي cfm 53 تا cfm 555 (در 6 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 0.49 تا kW 4.86
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 0.6 تا kW 10.44
 • سطح صدا از محدوده (A) dB 17 تا (A) dB 47
 • قابليت نصب به صورت روكار و توكار
 • وزن در محدوده kg 13.2 تا kg 27.2
 • وزن در محدوده kg 9.9 تا kg 22.6

تجهیزات فن‌کویل زمینی روکار و توکار عمودی با فن مماسی

 • پنل گالوانيزه و استفاده از مواد مصنوعي بسيار مقاوم جهت گوشه‌هاي بدنه
 • شبكه هواي خروجي از جنس پلاستيك با كيفيت و مقاوم در برابر حرارت
 • بدنه داخلي از فولاد گالوانيزه با عايق پلي‌اولفين (PO)، كلاس M1
 • فيلتر از جنس پليپروپيلن با قابليت شستشو، نصب و تعويض بسيار آسان و با دوام بالا
 • دو فن مماسي (Tangential) از جنس PVC و فولاد
 • استفاده از لرزه‌گير زير پايه‌هاي موتور جهت كاهش صدا و ارتعاش
 • درجه حفاظتي IP20 – كلاس B
 • كويل با لوله مسي و فين آلومينيومي
 • سيني درين L شكل از جنس پلاستيك سبك 94) UL ABS (HB با عايق پلي‌اولفين (PO)، كلاس M1
 • شير هواگيري

انتخاب های فن‌کویل زمینی روکار و توکار عمودی با فن مماسی

 • امكان سفارش به صورت 2 و4 لوله‌اي
 • كويل‌هاي سه‌رديفه با قابليت اضافه شدن يك كويل براي سيستم4 لوله‌اي
 • فن مماسي (Tangential) با موتور آسنكرون يا موتوركم مصرف EC اينورتر
 • كنترل از طريق شبكه وايرلس
 • نصب پمپ درين
 • كويل الكتريكي جهت گرمايش
 • شير سه راهه و دوراهه و شير بالانس
 • قابليت اتصال به سيستم BMS
 • كنترل از راه دور با مادون قرمز
 • ريموت كنترل ساده و يا مجهز به صفحه نمايش LED
 • رنگ بندي بر اساس درخواست مشتري

مشخحصات فنی فن‌کویل بی‌صدای زمینی روکار و توکار با فن مماسی

 • ظرفيت هوادهي از cfm 60 تا cfm 340 (در4 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 0.38 تا kW 3.31
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 0.64 تا kW 4.10
 • سطح صدا در محدوده (A) dB 29 تا (A) dB 44
 • قابل ارائه در دو مدل زميني و سقفي
 • قابليت نصب به صورت روكار و توكار
 • وزن در محدوده kg 9 تا kg 18
 • وزن در محدوده kg 5.12 تا kg 5.23

مشخحصات فنی فن‌کویل زمینی روکار با فن مماسی و موتور آسنکرون

 • ظرفيت هوادهي cfm 65 تا cfm 300 (در4 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 0.63 تا kW 2.8
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 0.8 تا kW 6.12
 • سطح صدا از محدوده (A) dB 25 تا (A) dB 37
 • وزن در محدوده kg 12.6 تا kg 19.7

تجهیزات فن‌کویل زمینی روکار با فن مماسی و موتور آسنکرون

 • عرض بدنه بسيار كم و فضاي اشغال پايين
 • پنل گالوانيزه و استفاده از مواد مصنوعي بسيار مقاوم جهت گوشههای بدنه
 • بدنه داخلي از جنس فوالد گالوانيزه با عايق پلياولفين (PO) كلاس M1
 • فيلتر از جنس پليپروپيلن با قاب گالوانيزه با قابليت شستشو و تعويض آسان
 • دو فن مماسي (Tangential) از جنس PVC و فولاد
 • موتور تكفاز، 6 سرعته مجهز به درجه حفاظتي كلاس IP20 – كلاس B
 • كويل با لوله مسي و فين آلومينيومي
 • سيني درين با عايق پلاستيكي و عايق خارجي جهت جلوگيري از تعرق

انتخاب های فن‌کویل زمینی روکار با فن مماسی و موتور آسنکرون

 • سيستم 2 لوله‌اي و به صورت عمودي
 • كويل الكتريكي جهت گرمايش
 • سيني درين براي شير ورودي
 • پمپ درين
 • دريچه هواي تازه
 • پلنوم گرد
 • ديفيوزر هوا
 • فيلترهاي الكتريكي Crystall با قابليت جداسازي ذرات تا µm 0.01
 • اتصال به سيستم BMS
 • ريموت كنترل ساده يا مجهز به صفحه نمايش LED با قابليت كنترل دما، سرعت و برنامه‌ريزي
 • كنترل از راه دور از طريق امواج مادون قرمز
 • رنگ‌بندي بر اساس درخواست مشتري