Compression Chiller

چیلرهای راتا برای سرمایش فضاهای ساختمانی با كاربری‌های مختلف مسكونی، تجاری، درمانی، ورزشی و صنعتی به كار می‌روند. تكنولوژی بهره‌گیری از چند كمپرسور به ‌منظور تامین ظرفیت مورد نیاز، كه در ساخت چیلرهای راتا به كار گرفته می‌شود، بهره‌وری انرژی بالاتری را در شرایط میان‌باری فراهم می‌كند. طراحی اواپراتور، كندانسور و انتخاب قطعات متناسب با ظرفیت واقعی چیلر، سبب شده است كه بالاترین مقادیر نامی ضریب كارایی انرژی (EER) حاصل شود.
در طراحی چیلرهای راتا ضمن توجه به محدودیت فضای نصب، سعی شده همزمان با تامین بالاترین عملكرد سرمایشی، كمترین فضا اشغال گردد. این امر نتیجه استفاده از بهترین تجهیزات مطابق با فناوری ‌روز دنیا است. تمامی قطعات با رعایت اصول كیفیت در كارخانه نصب و مطابق استانداردهای AHRI تست می‌گردند تا از عملكرد آنها اطمینان حاصل شود. پیش از تست در كارخانه، مدارهای سرمایش تحت فشار آزمایش شده و پس از آن با مبرد متناسب با نیاز و روغن ضدیخ شارژ می‌گردند.

تقسیم بندی بر اساس کندانسور: هوا خنک – آب خنک / تقسیم بندی بر اساس کمپرسور: پیستونی – اسکرال – اسکرو – سانتریفیوژ

 

WATER COOLED CHILLER

چیلر آب خنک

چیلر هوا خنک

AIR COOLED CHILLER

چیلر هوا خنک