آذر 29, 1402
افزایش راندمان چیلر سیستم سرمایش ناحیه‌ای با نانوسیال تبرید
افزایش راندمان چیلر با استفاده از نانوسیال، از جمله روش‌های جدید برای بهبود کارآیی سیستم‌های تهویه مطبوع در سال‌های اخیر […]