شهریور ۱۶, ۱۴۰۱
صرفه جويي انرژي سيستم
مقاله صرفه جويي انرژي سيستم هيبريد خورشيدي صرفه جويي انرژي سيستم تعيين پتانسيل صرفه جويي انرژي سيستم هيبريد خورشيدي با توليد همزمان برق و حرارت در […]
شهریور ۹, ۱۴۰۱
شکل شبیه سازی لولاس
فرم شبیه سازی لولاس شکل شبیه سازی لولاس مراحل و نتیجه گیری شبیه سازی ساخت لولاس شکل شبیه سازی لولاس : متوسط دمای خروجی از لولاس […]
شهریور ۷, ۱۴۰۱
شبیه سازی لولاس هدر
مقاله شبیه سازی جریان شبیه سازی لولاس هدر شبیه سازی جریان در لولاس هدر شبیه سازی لولاس هدر : به منظور بررسی الگوی جریان در داخل […]
شهریور ۵, ۱۴۰۱
لولاس هدر در سیستم های گرمایشی
مقاله شبیه سازی سیستم های گرمایشی لولاس هدر در سیستم های گرمایشی لولاس هدر در سیستم های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن […]
مرداد ۱۳, ۱۴۰۱
سيستم توليد همزمان برق و حرارت
مقاله سيستم توليد همزمان برق و حرارت ارزيابي فني و اقتصادي سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت  با تولید برق و حرارت در مصرف انرژی صرفه […]