داکت اسپلیت راتا

داکت اسپلیت

سیستم تهویه مطبوع انبساط مستقیم راتا به گونه‌ای طراحی شده است كه سرمایش و گرمایش آپارتمان را تامین نماید. انتقال انرژی از طریق هوا، گاز، آب و یا تركیبی از اینها در داخل ساختمان، انعطاف‌پذیری بالایی را جهت نصب متناسب با فضاهای موجود در ساختمان ایجاد كرده است. همچنین برای فضاهایی كه مشكل نصب كانال دارند، راهكاری برای حذف كانال ارایه می‌كند.

اجزای اصلی هر سیستم انبساط مستقیم عبارتند از:

  • یونیت داخلی
  • یونیت خارجی
  • سیستم كنترل

انواع داکت اسپلیت

  • داکت اسپلیت تکی

داکت اسپلیت راتا

 

  • داکت اسپلیت مالتی

داکت اسپلیت مولتی راتا

 

  • داکت اسپلیت مالتی با کندانسور مخفی

داکت اسپلیت مالتی با کندانسور مخفی

 

  • داکت اسپلیت بدون کندانسور خارجی

داکت اسپلیت بدون کندانسور