فن کویل کاستی

Cast FAN COIL

مشخصات فنی فن کویل کاستی یک طرفه

 • ظرفيت هوادهي از cfm 83 تا cfm 400 (در3 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 0.82 تا kW 4.36
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 1.02 تا kW 7.28
 • سطح صدا در محدوده dB (A) 24 تا dB (A) 49
 • محدوده وزني از kg 16 تا kg 51
 • ارتفاع مورد نياز برای نصب در سقف كاذب mm 309
 • پرتاب هوا به موازات سقف با برد بسيار بالا تا m 9.5

تجهیزات فن کویل کاستی یک طرفه

 • بدنه از جنس فولاد گالوانيزه با عايق فوم پلي‌اولفين (PO) كلاس M1
 • فيلتر از الياف پليپروپيلين (PP) با قابليت شستشو و تعويض آسان
 • داراي فن با پره‌هاي آلومينيومي يا پلاستيكي
 • داراي الكتروموتور با بالانس ديناميكي بدون لرزش
 • الكتروموتور تكفاز 6 سرعته مجهز به درجه حفاظتیIP20 – كلاس B
 • كويل با لوله مسی و فين آلومينيومي
 • مجهز به سيني درين L شكل از جنس پلاستيك با عايق پلي‌اولفين (PO) كلاس M1
 • داراي دريچه‌هاي گـرد جهت بهبود گردش هـوا در اتاق با ايجاد اثـر Coanda (گرايش سيال براي چسبيدن به سطح جامد)

انتخاب های فن کویل کاستی یک طرفه

 • امكان سفارش به صورت 2 و 4 لوله‌اي
 • يك كويل در سيستم دو لوله‌اي
 • دو كويل با يك يا دو رديف كويل گرمايي در سيستم چهار لوله‌اي
 • دو مدل با موتور آسنكرون و با موتور كم مصرف EC اينورتر
 • كنترل از طريق سيستم مركزي با كامپيوتر
 • اختلاط هواي تازه با هواي اتاق
 • كنترل به صورت وايرلس Sabiana Free
 • ريموت كنترل
 • قابل ارائه در مدل‌هاي با 3، 5 و 6 دريچه توزيع هوا
 • شيرهاي دو راهه و سه راه موتوري و شير بالانس
 • كويل الكتريكي جهت گرمايش
 • سيني درين براي شير ورودي
 • اتصال به كانال هواي تازه
 • ريموت كنترل ساده و يا مجهز به صفحه نمايش LED
 • پمپ تخليه درين

مشخصات فنی فن کویل کاستی چهارطرفه مدل Sky Star

 • ظرفيت هوادهي از cfm 180 تا cfm 1070 (در 7 ظرفيت هوادهي)
 • ظرفيت بار برودتي در شرايط استاندارد kW 1.27 تا kW 11.1
 • ظرفيت بار حرارتي در شرايط استاندارد kW 1.62 تا kW 23.68
 • سطح صدا از محدوده dB (A) 24 تا dB (A) 51
 • جاگيـري در سقف كاذب در ظرفيـت‌هاي پاييـن از مـدل SK02 تا SK36 با ابعاد mm 600×600 و در ظرفيتهاي بالا از مدل SK42 تا SK66 با ابعاد 800×800 mm
 • ارتفاع مورد نياز براي نصب در سقف كاذب براي ظرفيت‌هاي پايين تا mm 320 و براي ظرفيت‌هاي بالا تا mm 380

تجهیزات فن کویل کاستی چهارطرفه مدل Sky Star ​

 • طراحي خاص و زيبا
 • بدنه از جنس فولاد گالوانيزه داراي عايق حرارتي از جنس فوم پلي‌اولفين (PO) كلاس M1 و سطـح خارجي داراي پوشش ضد تعريق خارجی
 • كويل با لوله مسي و فين آلومينيومي
 • فن محوری
 • موتور الكتريكي تك فاز، 3 سرعته با عايق مناسب كاس B
 • استفاده از لرزه‌گير زير پايه‌هاي موتور جهت كاهش صدا و ارتعاش
 • مجهز به سيني درين از جنس فوم پلي‌استايرن ABS – كلاس B1
 • براساس استاندارد DIN4102
 • فيلتـر از مواد مصنوعـي بسيـار مقاوم با قابليـت شستـشو و قابليـت تعويض آسان
 • پمپ تخليه درين از نوع سانتريفيوژ با حداكثر هد mm 650
 • ديفيوزر از جنـس ABS در رنگبنـدي مختلف (سفارشــي بر اساس درخواست مشتري)
 • شير هواگيري
 • قابليت اتصال به كانال هواي تازه
 • وزن كم

انتخاب‌های فن کویل کاستی چهارطرفه مدل Sky Star ​

 • مناسب برای فضاهای بدون سقف كاذب (مدل MCT)
 • اتصال به شيرهاي بالانس و كنترلي دو يا سه‌راهـه با كيت الكترونيك و عمل كننده ترموستات
 • قابل ارائه در دو مدل با موتور آسنكرون و مدل با موتور كم مصـرف EC اينورتر
 • كانال كشي به ساير بخش‌هاي ساختمان
 • امكان استفاده به صورت 2 لوله‌اي، 4 لوله‌اي
 • كنترل از راه دور با مادون قرمز
 • كويل‌هاي1،2،3 رديفه براي سيستم دو لوله‌اي، (2+1) رديف كويل براي سيستـم چهار لوله‌اي
 • شيرهاي موتوري سه‌راهه و دوراهه
 • فيلترهاي الكتريكي Crystall با قابليت جداسازي ذرات تا µm 0.01 وكاهش حجم تزريق هواي تازه
 • قابليت اتصال به سيستم BMS
 • داراي ريموت كنتـرل ساده يا مجهز به صفحه نمايش LED با قابليت
 • كنتـرل دما، سرعت، برنامه ريزي
 • تنظيم زاويه جريان هوا
 • اتصال كيت هواي تازه جهت تزريق مستقيم هواي بيرون به داخل فضا
 • دریچه‌هاي جانبي (اتصال کانال)
 • در بخــش جانبــی فن كويل‌هــاي كاســتي يــك دريچــه مــدور در ديــواره جانبــی تعبيــه شــده اســت، كــه از ويژگي‌هــای مهــم ايــن ســري از فنكويل‌هــا مي‌باشــد.
 • مطابــق شــكل زيــر، ايــن دريچه‌هــا قابليــت كانال‌كشـــي را بــه ســاير بخش‌هــاي ســاختمان و اتاق‌هــاي مجاور را دارد؛ و همانند داكت فن‌كويل عمل مي‌كند.
 • مدل MCT
 • مـدل MCT بـرای مكان‌هايــی بـا عـدم امـكان اجـرای سـقف كاذب يـا فاقــد سـقف كاذب مناسـب اسـت. در ايـن مـدل، فن‌كويـل درون كابيـن مخصوصـی قـرار می‌گيـرد و تمامـی اتصـالات (الكتريكـی و آب) می‌توانــد در قســمت بالایی دســتگاه نصــب شــوند.
 • بــا توجــه بــه دمپرهــای قابــل تنظيــم و قــدرت پرتــاب بــالای ايــن دســتگاه، تــا ارتفـاع 5 متـر قابـل اسـتفاده اسـت. (هوادهی مناسب دارد.)
 • اين مدل در 7 ظرفيت ارائه می‌شود و مشخصات فنی مدل MCT مشابه مدل معمولی SkyStar می‌باشد.