چکيده: امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژی، كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاری و همچنين سودمندی اقتصادی، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژي به استفاده از تكنولوژيهاي جديدي چون پكيجهاي مركزي چگالشی راندمان بالا شده است. در اين مقاله تلاش شده ميزان صرفه جويي فني و اقتصادی استفاده از پكيج های مركزی راندمان بالا در ساختمان يك مدرسه مورد ارزيابي قرار گيرد.

Condensing Boiler

جهت دانلود فایل کلیک کنید