چيلرهای آب خنک اسكرو / اسکرال

شهریور ۳۰, ۱۴۰۱

چيلرهای آب خنک

“قابل اعتماد در طراحی و تولید” طراحی به روز، متناسب با شرایط جغرافیایی محل نصب چيلرهای آب خنک اسکرال از ظرفيت 4 تا 180 تن تبرید […]