مقالات شرکت مبنا

شهریور ۵, ۱۴۰۱

لولاس هدر در سیستم های گرمایشی

مقاله شبیه سازی سیستم های گرمایشی لولاس هدر در سیستم های گرمایشی لولاس هدر در سیستم های گرمایشی به همراه شبیه سازی جریان در داخل آن […]