سيستم تفكيك مصارف ساختمان Metering شركت Diehl، ساخت آلمان

شركت DIEHL حدود 120 سال يش در آلمان تاسيس شد و در سال 2015 جايزه بهترين شركت سال در تعالی سازمانی را دريافت نمود. اين شركت بزرگ آلمانی تنها در سال 2016 بيش از 3 ميليارد يورو درآمد در حوزه‌های متنوع كاری خود از جمله سيستم‌های تفكيك مصارف (Metering)، سيستم‌های كنترلی، صنايع دفاعی، سيستم‌های آبی، صنايع فلزی و … كسب كرده است.

[xyz-ips snippet=”one-six”]

[xyz-ips snippet=”two”]

اطلاعات بيشتر، بازديد از سايت پايش انرژی مبنا

اطلاعات بیشتر، بازدید از سایت شرکت DIEHL