بازيابی انرژی با استفاده از مبدل حرارتی صفحه‌ای به همراه نحوه عملكرد و ساختار آن

 

امروزه ساختمان‌ها حدود ۴۰% از تقاضای مصرف انرژی را در سطح جهان به خود اختصاص می‌دهند. بيش از نيمی از مصرف انرژی در ساختمان، مربوط به گرمايش و تهويه مطبوع است. طراحی تجهيزات و فرايندهای بهينه تر می‌تواند منجر به كاهش مصرف انرژی شود. بازيابی انرژی يكی از مواردی است كه مصرف انرژی سرمايش و گرمايش را در ساختمان‌ها كاهش می‌دهد و امروزه استفاده از آن رو به افزايش است. بازيابی انرژی از طرفی باعث كاهش مصرف انرژی شده كه اين امر موجب كاهش هزينه‌های عملياتی می‌گردد. همچنین از توليد گازهای آلاينده نیز به نحو قابل توجهی کاسته می‌شود. به دنبال آن آسيب كمتری به محيط زيست وارد می‌شود. مبدل حرارتی صفحه‌ای رايج‌ترين نوع مبدل مورد استفاده در بازيابی انرژی است كه تكنولوژی آن حدود ۴۰ سال پيش توسعه داده شده است.

برای دریافت فایل کلیک کنید.