دوره آموزشی بهینه سازی انرژی

شركت مبنا سال‌ها سابقه برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه‌های زير را دارد:

  • برگزاری دوره‌های آموزشی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان براي بيش از 2000 نفر از مهندسين تاسيسات كشور
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه سيستم‌های خورشيدی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه راهكارهای صرفه‌جویی انرژی در موتورخانه
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه سيستم‌های تهويه مطبوع
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه سيستم‌های كنترلی در تاسيسات
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه پايانه‌های حرارتی
  • برگزاری دوره‌های آموزشی در زمينه تجهيزات نوين تاسيسات