تامين و اجرای تاسيسات ساختمان لوكس اداری ميكا توسط گروه مبنا انجام گرفته است. بويلرهای چگالشی ولف، ساخت كشور آلمان براي تامين گرمايش اين ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از بويلرچگالشی حداكثر صرفه‌جويی را تامين می‌نمايد.

پروژه اداری ميكا 911، خيابان جردن، خيابان آرش غربی واقع شده است. اين پروژه در ۱۰ طبقه روی سطح زمین و ۵ طبقه زیرزمین اجرا شده است. طبقات اداری این ساختمان عمدتا در اختيار شرکت‌های خوش‌نام و نماینده برندهای لوکس خارجی در صنعت ساختمان واگذار قرار دارد. کیفیت لوکس ساختمان و مشخصات ویژه از جمله ارتفاع حداکثری واحدهای اداری، امکانات رفاهی مناسب و طراحی کاربردی ساختمان از نكات مهم در طراحی اين پروژه است. طبقه همکف این ساختمان شامل ۷۳۰ متر فضای تجاری با کاربری رستوران است كه مي‌تواند بهترین خدمات به میهمانان و پرسنل واحدهای اداری ارائه كند. از طرفی با در نظر گرفتن ورودی مجزا، از هرگونه تداخل در رفت و آمد واحدهای اداری و رستوران جلوگیری شده است. همچنین این ساختمان، ۱۴۰ عدد پارکینگ در ۴ طبقه ایجاد شده است.

جهت آشنایی بيشتر با بويلرهای چگالشی شركت مبنا اينجا كليك كنيد.

در ادامه تصاويری اين پروژه و تاسيسات آن خواهيد ديد: