1380 تاسيس شركت مبنا
1381 فعاليت در حوزه فروش و خدمات شيرهای ترموستاتيك رادياتور
1382 آغاز همكاری با شركت آلمانی KERMI

تدوين استاندارد برچسب انرژی ساختمان در كشور ISIRI 14253

1383 اخذ گواهينامه پايه 3 صلاحيت مشاوره در واحدهای پالايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی
1384 اخذ مجوز اجرای مديريت مميزی انرژی در صنعت ساختمان
1385 آغاز همكاری با شركت آلماني WOLF
1386 نصب اولين بويلر چگالشی با ظرفيت بيشتر از يك مگاوات در ايران
1387 برگزاری دوره‌های آموزشی مبحث 19 برای بيش از 10.000 نفر از مهندسين تاسيسات
1388 اخذ گواهينامه كيفيت ISO 9001

اخذ گواهينامه تاييد نرم‌افزار چك ليست انرژی

1389 آغاز فعاليت در زمينه نفت و گاز

اجرای پروژه افزايش راندمان ديگ در نيروگاه شيراز

1390 آغاز فعاليت در زمينه هوشمندسازی ساختمان و صنعت

آغاز همكاری با شركت كره‌ای NAVIEN

اخذ گواهينامه صلاحيت مشاوره انرژی در بهينه‌سازی انرژی

1391 طراحی و آغاز ساخت نخستين ساختمان انرژی صفر كشور

آغاز همكاری با شركت‌های ايتاليايی EMICON و SABIANA

1392 آغاز همكاری با شركت‌های آلمانی GFR و OVENTROP
1393 اجراي بزرگترين نيروگاه آب گرم خورشيدی كشور در ساختمان‌های مسكونی
1394 اجراي چندين پروژه موتورخانه چگالشي مركزي با ظرفيت بيش از 10 مگاوات
1395 بهره‌برداری از بزرگترين ساختمان انرژی صفر در خاورميانه

بهينه‌سازي و جايگزينی موتورخانه‌های 15 ساختمان شركت نفت و كاهش مصرف گاز تا 50 درصد

1396 اجرای بيش از 300.000 كيلووات پروژه گرمايشی و سرمايشی در سراسر كشور
1397 اجرای طرح توسعه كارخانه راتا
1398 اجرای چندين پروژه عظيم سرمايشی با ظرفيت بيش از 1000 تن تبريد