ارزیابی عملکرد بادگیر اولین ساختمان انرژی صفر ایران به کمک شبیه‌سازی سه بعدی

سومين كنگره بين المللی عمران، معماري و توسعه شهری

ساختمان‌های انرژی سفر به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که خالص مصرف انرژی سالیانه آنها صفر باشد. اجرای ساختمان انرژی صفر معمولا با دید پیشبرد دانش طراحی در کشور صورت می‌گیرد. تنها با به‌کارگیری الزامات معماری خاص در طراحی، مصرف انرژی ساختمان به حدود 10% یک ساختمان مشابه کاهش یافته است. امروز به دلیل مشکلات زیست محیطی و همچنین افزایش هزینه‌های مربوط به تهویه ساختمان‌ها، بسیاری از محققان تلاش گسترده‌ای را به منظور استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تهویه ساختمان آغاز کرده‌اند. بادگیرها یک نمونه از وسایلی هستند که ضمن کاهش مصرف انرژی، با ایجاد جریان هوا در ساختمان، شرایط مطلوبی را برای ساکنان در طول ماه‌های گرم سال ایجاد می‌کنند. در این مقاله به شبیه‌سازی عددی سه‌بهدی عملکرد بادگیر ساختمان انرژی صفر پرداخته شده است. به منظور اعتبارسنجی نتایج حاصل از شبیه‌سازی با اندازه‌گیری‌های تجربی در ساختمان مقایسه شده است. بر اسا نتایج حاصل، بادگیر به درستی هوای بیرون ساختمان را به داخل هدایت می‌کند.