بازيابی انرژی با استفاده از مبدل حرارتی دوار به همراه نحوه عملكرد و ساختار آن

 

سيستم‌های تهويه مطبوع به طور متوسط بين ۴۰ تا ۶۰ درصد تقاضای انرژی ساختمان را وابسته به نوع شرايط آب و هوایی به خود اختصاص می‌دهند. به همين دليل، امروزه كاربرد تجهيزات بازيابی انرژی هوا به هوا در سيستم‌های تهويه مطبوع در حال افزايش است. استفاده از تكنولوژی‌های بازيابی انرژی در ساختمان‌ها، هزينه‌های عملياتی را برای تامين بار سرمايش و گرمايش ساختمان كاهش می‌دهد. به طور كلي دو سناريوی فصلی جهت بازيابی انرژی در سيستم‌های تهويه مطبوع وجود دارد. در فصول سرد هوای برگشتی از ساختمان، هوای ورودي به آن را پيش‌گرم می‌كند و در فصول گرم نيز هوای برگشتی از ساختمان هوای ورودي به آن را خنك می‌كند. تكنولوژی‌هاي متنوعی به منظور بازيابی انرژی در ساختمان وجود دارد كه از ميان آن ها می‌توان به مبدل حرارتی دوار، مبدل حرارتی صفحه‌ای، هيت‌پايپ‌ها و مبدل‌های حرارتی ترموسيفونی اشاره كرد.