پروژه‌های اجرایی ممیزی انرژی در بخش ساختمان

 • ساخت اولین ساختمان انرژی صفر کشور
 • ارائه خدمات مشاوره جهت اخذ گواهینامه و برچسب انرژی در ساختمان‌های شرکت آ.اس.پ و ساختمانی معلم
 • مشاوره در اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان جهت دفتر عمران سازمان ملل متحد در ایران
 • انجام خدمات مشاوره انرژی در طراحی و احداث ساختمان‌های شركت توسعه و عمران امید، شركت آ.اس.پ، شرکت ساختمانی معلم و کیسون
 • طراحی و اجرای سیستم هواساز بازار چارسو تهران
 • مشاوره انرژی پروژه‌های شرکت رویال ساختمان آریا
 • مشاوره و ممیزی انرژی برج سپهر صادرات تهران
 • احداث اولین خانه خورشیدی – شهرداری منطقه 16 تهران
 • امكان‌سنجی فنی و اقتصادی استفاده از سیستــم تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP) جهت ساختمان‌های شرکت ملی نفت، ساختمان مرکزی بانک کشاورزی، پروژه آبشار اسپادانا، ساختمان مرکزی بانک صادرات
 • اجرای آموزش سراسری مبحث 19 مقررات ملی ساختمان جهت 2500 نفر از متخصصین صنعت ساختمان
 • اجرای آموزش مباحث انرژی در ساختمان جهت 5000 نفر متخصصین صنعت ساختمان
 • اجرای آموزش بهره برداری بهینه تاسیسات جهت 2100 نفر بهره برداران تاسیسات کشور
 • اجرای آموزش جهت 2500 نفر از بهره برداران تاسیسات ساختمان‌های شرکت نفت

پروژه‌های اجرایی ممیزی انرژی در بخش صنعت

 • ممیزی انرژی مجتمع نفتی كریت
 • تدوین استراتژی بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط انتقال گاز طبیعی
 • ممیزی انرژی و استقرار گروه مدیریت انرژی در پالایشگاه‌های گاز بیدبلند و پارسیان
 • ممیزی انرژی در صنایع مختلف و کارخانجات (نیلپر، گروه عظام، دارو سازی زكریا، سیمان سفید ارومیه)
 • ممیزی انرژی در صنایع قند و شكر (قند اصفهان، قند نیشابور، قند فریمان، کشت و صنعت کارون و کشت و صنعت دعبل خزائی)
 • ممیزی انرژی در  صنایع روغن نباتی (روغن نباتی بهشهر، نرگس شیراز و یگانه خزر)
 • ممیزی انرژی و استقرار واحد مدیریت انرژی دركارخانه لاستیک و تایر (ایران یاسا، آرتاویل تایر)
 • ممیزی انرژی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در مجتمع پتروشیمی کرمانشاه
 • ممیزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی در کارخانجات (کاشی طوس، کاشی و سرامیک ناز سرام میبد)