بای‌پس گاز داغ برای کنترل ظرفیت چیلر، مشخصات، کاربردها، مزیت‌ها و معایب

 

سیستم‌های سرمایشی با گسترش نیاز بشر به تهویه مطبوع در نقاط و کاربردهای مختلف، به صورت روزافزون مورد استفاده قرار می‌گیرند. کمپرسور به عنوان قلب یک سیستم سرمایشی، به دلیل هزینه بالاتر نسبت به دیگر قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است. هنگام کارکرد سیستم در بارهای جزئی، در صورتی که کنترلی روی ظرفیت کمپرسور وجود نداشته باشد، باعث خاموش و روشن شدن‌ مکرر کمپرسور گشته و از عمر مفید آن کاسته می‌شود. راهکار بای‌پس گاز داغ علی‌رغم اینکه کاربرد وسیعی ندارد و دامنه‌ی کاربرد آن به سیستم‌های با ظرفیت پایین محدود می‌شود، به عنوان روش مناسبی برای افزایش طول عمر سیستم پیشنهاد می‌شود. اضافه‌کردن بای‌پس گاز داغ به سیستم سرمایش، راهکاری است که با وجود کاهش ضریب عملکرد ممکن است برای رسیدن به اهداف مذکور و سهولت نگهداری سیستم سرمایش ضروری باشد.