کارخانه

آبیک، روستای ابراهیم آباد، خیابان امام خمینی کد پستی 3448136551
تلفن : 58215621-028

دفتر مرکزی:

تهران – خیابان سهروردی شمالی – جنب پمپ بنزین – ساختمان نیلی – پلاک ۳۰۰- واحد13
تلفن : 02191001540