چیلر آب خنک اسکرال راتا

کلمه اسکرال به نوع کمپرسور (کمپرسور اسکرال) به کار رفته در چیلر اطلاق می شود. چیلر اسکرال معمولا در تناژهای کم و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و برای کاربری های با تناژ تبرید بالا از چیلر اسکرو استفاده می شود. چیلر آب خنک اسکرال ظرفیت از 3 تن تا 300 تن چارچوب بدنه...

چیلر آب خنک اسکرال راتا

کلمه اسکرال به نوع کمپرسور (کمپرسور اسکرال) به کار رفته در چیلر اطلاق می شود. چیلر اسکرال معمولا در تناژهای کم و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد و برای کاربری های با تناژ تبرید بالا از چیلر اسکرو استفاده می شود. چیلر آب خنک اسکرال ظرفیت از 3 تن تا 300 تن چارچوب بدنه...