هتل ها

تجربه مشتری اولویت شماره یک برای هتل ها و استراحتگاه ها است. محصولات مبنا به هتلداران کمک می کند بدون توجه به فصل، به انتظارات آسایشی مشتریان پاسخ دهد و بهترین تجربه آسایش ممکن را تضمین می کند. چیلرهای کمپرسور اینورتر مبنا می توانند با تطبیق بارهای خود با تقاضای...