چیلر

شهریور ۳۰, ۱۴۰۱

چيلرهای آب خنک

“قابل اعتماد در طراحی و تولید” طراحی به روز، متناسب با شرایط جغرافیایی محل نصب چيلرهای آب خنک اسکرال از ظرفيت 4 تا 180 تن تبرید […]
تیر ۱۶, ۱۴۰۱

چیلر آب خنک

چیلر آب خنک COOL WATER CHILLER  
تیر ۱۶, ۱۴۰۱

چیلر هوا خنک

چیلر هوا خنک