محصولات

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

داکت اسپلیت

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

روفتاپ پکیج

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

فن کویل

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

هواساز

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

بویلر

تیر ۲۳, ۱۴۰۱

چیلر

Compression Chiller چیلرها، همانطور که از نام انگلیسی آن مشخص است، دستگاههایی هستند که برای تولید آب سرد بکار می روند. آب سرد تولیدی به کمک […]