اکونومایزر، کنترل سابکولینگ و افزایش بازده چیلر

 

چیلر به عنوان تامین‌کننده‌ اصلی سرمایش مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری و فرآیند‌های صنعتی به صورت گسترده در زمینه‌های مختلف، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گوناگونی از چیلر‌ها برحسب نیازهای مختلف، ساخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند که بسته به ظرفیت واحد، دمای کاری و نوع انتقال حرارت، دسته بندی می‌شوند. در سیستم تهویه مطبوع ساختمان‌ها مصرف اصلی انرژی الکتریکی (حدود ۴۰ درصد) مربوط به این تجهیزات است. برای بهبود عملکرد و بهینه سازی مصرف انرژی انواع چیلرها از رویکردها و تجهیزات مختلفی استفاده می‌شود که به شرایط عملکردی، نوع چیلر و نوع سیستم تهویه مطبوع وابسته است. یکی از رویکردهای موثری که در تمامی چیلرها به این منظور قابل استفاده است، کنترل و افزایش میزان سابکولینگ مایع مبرد قبل از ورود به شیر انبساط می‌باشد.