ماهنامه فروردین 97

ساختمان‌ها حدود ۴۰% از تقاضاي مصرف انرژی را در سطح جهان به خود اختصاص می‌دهند. بيش از نيمی از مصرف انرژی در ساختمان، مربوط به گرمايش و تهويه مطبوع است. طراحی تجهيزات و فرايندهاي بهينه تر می‌تواند منجر به كاهش مصرف انرژی شود.

ادامه مطلب

ماهنامه اسفند 96

سيستم‌های تهويه مطبوع به طور متوسط بين ۴۰ تا ۶۰ درصد تقاضای انرژی ساختمان را وابسته به نوع شرايط آب و هوایی به خود اختصاص می‌دهند. به همين دليل، امروزه كاربرد تجهيزات بازيابی انرژی هوا به هوا در سيستم‌های تهويه مطبوع در حال افزايش است.

ادامه مطلب

ماهنامه بهمن 96

چیلر به عنوان تامین‌کننده‌ اصلی سرمایش مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری و فرآیند‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چیلر‌ها در انواع گوناگونی ساخته می‌شوند که بسته به ظرفیت واحد، دمای کاری و نوع انتقال حرارت، دسته بندی می‌شوند.

ادامه مطلب

ماهنامه دی ۹۶

سیستم‌های سرمایشی با گسترش نیاز بشر به تهویه مطبوع در نقاط و کاربردهای مختلف، به صورت روزافزون مورد استفاده قرار می‌گیرند. کمپرسور به عنوان قلب یک سیستم سرمایشی، به دلیل هزینه بالاتر نسبت به دیگر قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب

بررسی کاربرد لولاس هدر در سیستم‌های گرمایشی

وضعيت عملكرد بويلرها، نقش مهمی در تعيين ميزان مصرف انرژی ساختمان ايفا می‌نمايد. از اين رو کنترل راندمان اين تجهيز و بهبود عملکرد آن، گام موثري در رفع مشکلات موجود در مصرف انرژی ساختمان و كاهش تلفات انرژی خواهد بود.

ادامه مطلب

آناليز اينرسی حرارتی اولين ساختمان انرژی صفر در ايران

اين مقاله به تحليل اينرسی حرارتی ساختمان انرژی صفر مبنا و معرفی معياری براي كمی كردن اين پارامتر تأثيرگذار اختصاص دارد. لازم به ذكر است كه اين مجله از معتبرترين مجلات در حوزه انرژی‌های نو در دنيا است.

ادامه مطلب

ارزيابی فنی و اقتصادی سیستم‌ تولید همزمان برق و حرارت

امروزه توسعه، پيشرفت تكنولوژی، كاهش هزينه‌های سرمايه‌گذاری و همچنين سودمندی اقتصادی، باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژی به استفاده از تكنولوژی‌های جديدی چون سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت شده است.

ادامه مطلب

تعيين پتانسيل صرفه جویی انرژی سيستم هيبريد خورشيدی با توليد همزمان برق و حرارت در ساختمان

امروزه توسعه و پيشرفت تكنولوژی باعث رويكرد گسترده مصرف‌كننده‌های عمده انرژي به استفاده از تكنولوژی‌های جديدی چون سيستم‌های توليد همزمان برق و حرارت، پكيج‌های مركزي چگالشي راندمان بالا و سيستم‌های خورشيدی شده است.

ادامه مطلب