تیر 23, 1401

چیلر

Compression Chiller چیلرها، همانطور که از نام انگلیسی آن مشخص است، دستگاههایی هستند که برای تولید آب سرد بکار می […]