آذر 29, 1402

افزایش راندمان چیلر سیستم سرمایش ناحیه‌ای با نانوسیال تبرید

افزایش راندمان چیلر با استفاده از نانوسیال، از جمله روش‌های جدید برای بهبود کارآیی سیستم‌های تهویه مطبوع در سال‌های اخیر […]
آذر 1, 1402

راهکار مبنا برای کاهش بار سرمایشی و افزایش راندمان چیلر

راهکار مبنا برای کاهش بار سرمایشی و افزایش راندمان چیلر مهندسان معمار، مهندسان تأسیسات و مهندسان مشاور، همواره به دنبال […]