"قابل اعتماد در طراحی و تولید"

طراحی به روز، متناسب با شرایط جغرافیایی محل نصب

MABNA

Energy For Tomorrowفلش محصولات

شرکت حرارت سازه مبنا

حرارت سازه مبنا علاوه بر موفقیت در کسب سهم قابل قبول بازار صنعت ساختمان و مشارکت مؤثر در پروژه‌های بیمارستانی و صنعتی، در تلاش است تا با تاکید بر کیفیت و ارائه قیمت رقابتى محصولات و خدمات خود، موجب افزایش رضایتمندی مشتریان خود گردد.
فلش محصولات

شرکت پایش انرژی مبنا

این شـركت بـا بهـره‌منـدی از ارتباطـات بازرگـانی قـوی بـا تولیدكنندگان تراز اول جهان، با كیفیت‌ترین محصولات در زمینه اتوماسیون صنعتی، سیستم‌های مدیریت سـاختمان و سیسـتم‌های جریان ضعیف را به بازارهای داخلی عرضه می‌نماید.

چیلر تراکمی