دوره هاي آموزشي مبنا

برگزاري دوره هاي آموزشي فني

از آنجاييكه نيروي انساني متخصص ركن مهمي در توليد مي‌باشد و با آموزش امكان هم راستا نمودن نگرش كارشناسان با اهداف شركت و توليد كيفيت امكان‌پذير خواهد بود، شركت توسعه فرآيند مبنا با تجربه حضور در دوران نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري پروژه‌هاي بزرگ، تيم تخصصي آموزش تكنولوژي‌ فرآيندهاي توليد نفت، گاز و پتروشيمي را سازماندهي نموده است. به منظور ارايه خدمات به‌روز و مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني، مذاكرات همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي انجام و قراردادهاي متفاوتي امضا گرديده است. در حال حاضر با طرف‌هاي هندي و اروپايي، بسته‌هاي آموزشي تكنولوژي‌هاي فرآيندي در پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي با استخدام مجرب‌ترين اساتيد بين‌المللي طراحي و ايجاد گرديده است.

آموزش مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

رویکرد عملیاتی آموزش

برنامه‌هاي آموزشي كه در اين حوزه طراحي مي‌شود بر اساس آخرين نتايج تحقيقات و بازخورد عملكرد مناسب نيروي انساني در مجتمع‌هاي توليدي بعد از آموزش مي‌باشد. اعتقاد بر اين است كه طراحي دوره‌هاي آموزشي بايستي بر اساس برنامه‌ريزي يادگيري و توسعه استوار بوده و براي هر تجارتي به صورت اختصاصي و همچنين بسته به چارت سازماني برنامه ريزي شود. تيم اساتيد هر دوره از حوزه‌هاي تخصصي انتخاب شده اند، به طوريكه رزومه و تجارب اساتيد ذيربط در گستره عميقي از موضوع دوره كسب شده مي باشد. در اين دوره‌ها علاوه بر اينكه موضوع علمي و دانشگاهي مرتبط استخراج و طبقه‌بندي گرديده و به همراه تجارب عملياتي ارايه مي‌گردد، براي كارآموزان شرايط درك علمي موضوعات و فراگيري مطالب بصورت عملياتي و ارايه نمونه واقعي فراهم شده و براي اجرايي نمودن آموزه‌ها راهكارهاي مناسب فرا گرفته مي شود.

مبحث19 مقررات ملی ساختمان

ساختار دوره‌هاي آموزشي

در طراحي دروه‌ها اصولا برنامه زمان‌بندي و ساختار دوره به گونه‌اي است كه با جلسات افتتاحيه و سازگاري براي كارآموزان شروع مي‌شود و پس از آماده‌سازي پذيرش مطالب به اصل موضوع دوره به شكل كارگاه‌، جلسات پرسش و پاسخ، جلسات بحث نمونه مشكلات عملياتي موجود در سازمان كارآموزان پرداخته مي‌شود. در نهايت پس از ارزيابي و دريافت بازخوردها و اطمينان از حصول نتيجه و فهم مطالب، گواهي‌نامه معتبر به كارآموزان اعطا مي‌گردد. جلسات اختتاميه نيز به ارايه پيام‌هاي كوتاه كليدي و حك مطالب در ذهن كمك مي‌نمايد.

ثبت نام مبحث19 مقررات ملی ساختمان