سيستم تفكيك مصارف ساختمان - گروه صنعتی مبنا 

91001540-91070148

 

91001540-91070148سيستم تفكيك مصارف ساختمان Metering شركت Diehl، ساخت آلمان

شركت DIEHL حدود 120 سال يش در آلمان تاسيس شد و در سال 2015 جايزه بهترين شركت سال در تعالی سازمانی را دريافت نمود. اين شركت بزرگ آلمانی تنها در سال 2016 بيش از 3 ميليارد يورو درآمد در حوزه‌های متنوع كاری خود از جمله سيستم‌های تفكيك مصارف (Metering)، سيستم‌های كنترلی، صنايع دفاعی، سيستم‌های آبی، صنايع فلزی و … كسب كرده است.

شما مهمان هستید برای دانلود لازم است وارد سایت شوید ورود

< p class="tit"> شما مهمان هستید برای دانلود لازم است وارد سایت شوید ورود

اطلاعات بيشتر، بازديد از سايت پايش انرژی مبنا

اطلاعات بیشتر، بازدید از سایت شرکت DIEHL