اخبار - گروه صنعتی مبنا 

91001540-91070148

 

91001540-91070148


world car free

روز جهانی بدون خودرو

روز 22 سپتامبر به عنوان «روز جهانی بدون خودرو» نامگذاری شده است.


موتورخانه مدرسه شهيد باقري تهران

موتورخانه مدرسه شهيد باقری

تامين بويلر چگالشی و سيستم گرمايش خورشيدی مدرسه شهيد باقری تهرانتامين و اجرای تاسيسات نمايشگاه بين‌المللی اصفهان

نمايشگاه بين‌المللی اصفهان امكان برگزاری همزمان سه نمايشگاه را دارد.تحويل چيلر و بويلر پروژه

طراحی و ساخت چیلرها بويلرهاي راتا توسط گروه مبنا انجام شده است. توليد بويلرهای چندمداره راتا

اين بويلرها شامل چند مدار گرمايشی كاملا مستقل از هم هستند.


Condensing boiler

تامين تجهيزات گرمايشی برج لوكس فرمانيه

تجهيزات گرمايشی برج لوكس فرمانيه نصب و راه‌اندازی شد.تامين تاسيسات بيمارستان

بیمارستان پارس زاهدان پروژه‌ای حياتی برای استان سيستان و بلوچستانبازديد دوره‌ای از پروژه لوكس اداری ميكا 911

تامين و اجرای تاسيسات پروژه ميكا 911 توسط گروه مبنا انجام شده است.بويلر چگالشی راتا در خانه تاريخی مكی كاشان

خانه مكی كاشان از خانه‌های تاريخی و متعلق به دوره قاجار است.تحویل فن‌کویل‌های مبنا به دو پروژه

فن‌کویل‌های مبنا به پروژه‌های زعفرانیه و دولت تحویل داده شدند.